040 186 3080 |  tarinaterapia@gmail.com

Tarinaterapia
Löydä uusi suunta elämälle

Tarjoamani palvelut

 

Yksilöterapia

Psykoterapiassa pyritään lievittämään esim. masennusta ja ahdistusta. Yksilöterapiassa tutkitaan yhdessä asiakkaan ajattelua, tunteita ja toimintaa sekä niiden yhteyttä omaan kasvuhistoriaan ja tämän hetken vaikeuksiin. 

Lue lisää

Pariterapia

Tavoitteena on keskinäisen ymmärryksen lisääminen tutkimalla yhdessä puolisoiden kasvuhistoriasta nousevien tulkinta- ja toimintatapojen näkymistä vuorovaikutuksessa sekä negatiivisen vuorovaikutuskehän muuttaminen. 

Lue lisää

Perheterapia

Perheterapian tavoitteena on perheen sisäisen vuorovaikutuksen paraneminen ja ongelmien helpottaminen koko perheen ja perheenjäsenten kanssa työskentelemällä. 
Vanhempainohjauksessa tuetaan vanhempia lapsen oireillessa.

Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä sekä työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten käsittelyä. Se voi olla työntekijän tai esimiehen yksilötyönojausta, ryhmä-, tiimi- tai työyhteisötyönohjausta.

Lue lisää

Etäyhteysmahdollisuus tukee palvelukokonaisuutta

Psykoterapia ja työnohjaus ovat mahdollisia myös etäyhteydellä. Ota yhteyttä ja varaa keskusteluaika.

Kysy lisää

Kuka olen?

Olen Tarja Kellosalo ja olen koulutukseltani Valviran hyväksymä psykoterapeutti, kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti,  pari- ja perhepsykoterapeutti, tunnekeskeinen pariterapeutti, vakauttava perheterapeutti (kriisit ja traumat), työnohjaaja (STOry), psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.

Asiakkaitani ovat yksilöt, parit ja perheet sekä työnohjauksessa yksilöt, työryhmät ja -yhteisöt. Minulla on KELA-pätevyys 16-67-vuotiaiden yksilöpsykoterapiaan, paripsykoterapiaan, perhepsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen.

 

Tutustu minuun tarkemmin