040 186 3080 |  tarinaterapia@gmail.com

Löydä yhteys

Paripsykoterapia

Pariterapia on hoitomuoto, jolla pyritään helpottamaan parin keskinäisiä kommunikaatiovaikeuksia sekä lisäämään ymmärrystä sekä oman että toisen ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen suhteen. Näin päästään käyttäytymisen muutokseen. Parisuhteen ongelmia voivat  olla riitely, puhumattomuus, pettäminen ja henkinen tai fyysinen väkivalta.

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeinen pariterapia on erittäin vaikuttavaksi todettu hoitomuoto, jossa tavoitteena on negatiivisen vuorovaikutuskehän rauhoittaminen ja jossa keskitytään vähitellen tunnistamaan pinnan alla olevat omat tunteet ja tarpeet, jakamaan ne turvallisesti kumppanin kanssa ja kuulemaan myös hänen tunteensa ja tarpeensa. 

  • riidat
  • puhumattomuus
  • tunneköyhyys
  • väkivalta

Palvelumme

Ota yhteyttä

Tarja Kellosalo
040 186 3080
tarinaterapia@gmail.com
 

Kasarmikatu 7 B 41, 13100 Hämeenlinna

 

Ota yhteyttä