040 186 3080 |  tarinaterapia@gmail.com

Kehity työssäsi

Työnohjaus

Työnohjaus tukee työntekijöiden ja esimiesten työssä jaksamista ja työn kehittämistä sekä vuorovaikutussuhteita työssä.

Yksilötyönohjaus on ohjattavan työntekijän tai esimiehen työn, oman työroolin, ammatti-identiteetin sekä työhön liittyvien ajatusten, tunteiden ja toiminnan tutkimista. Tavoitteena on oman työn hallinta ja kehittäminen sekä työssä jaksamisen tukeminen.

Ryhmä- ja tiimityönohjauksessa muutaman hengen ryhmässä työnohjaajan ohjauksella keskustellaan työstä, sen herättämistä ajatuksista ja tunteista sekä työn kehittämisestä. Tiimityönohjauksessa keskitytään lisäksi tiimin toimivuuteen. Työyhteisötyönohjauksessa tavoitteet ovat samat kuin tiimin kanssa, mutta koko työyhteisö osallistuu työnohjaukseen. 

  • yksilötyönohjaus
  • ryhmätyönohjaus
  • tiimityönohjaus
  • työyhteisötyönohjaus

Palvelumme

Ota yhteyttä

Tarja Kellosalo
040 186 3080
tarinaterapia@gmail.com
 

Kasarmikatu 7 B 41, 13100 Hämeenlinna

 

Ota yhteyttä