040 186 3080 |  tarinaterapia@gmail.com

Löydä oma polkusi

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, jonka avulla pyritään lievittämään ja poistamaan psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä lisäämään psyykkistä toimintakykyä.

Tavallisia yksilöpsykoterapialla hoidettavia ongelmia ovat masennus, ahdistus, ihmissuhdeongelmat, traumat, fobiat, pakko-oireet,  syömishäiriöt ja riippuvuudet. Yksilöpsykoterapiassa tutkitaan sekä omaa kehityshistoriaa että nykyhetken ongelmia, jotka liittyvät usein toisiinsa. Tavoitteena on itseymmärryksen lisääminen ja sen myötä elämänhallinnan paraneminen. 

Psykoterapia toteutetaan yleensä joko terapeutin vastaanotolla tai etäterapiana.  Menetelminä ovat asiakkaan ongelmien yhteinen tutkiminen mm. keskustelun, kotitehtävien ja erilaisten harjoitteiden avulla. 

  • masennus
  • ahdistus
  • traumakokemukset
  • ihmissuhdeongelmat

Palvelumme

Ota yhteyttä

Tarja Kellosalo
040 186 3080
tarinaterapia@gmail.com
 

Kasarmikatu 7 B 41, 13100 Hämeenlinna

 

Ota yhteyttä