040 186 3080 |  tarinaterapia@gmail.com

Löydä ymmärrys

Perhepsykoterapia

Perheterapian tavoitteena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Tavoitteena on perheen vuorovaikutuksessa olevien myönteisten voimavarojen hyödyntäminen.

Terapeutti luo tilaa perheenjäsenten väliselle vuoropuhelulle ja helpottaa vuoropuhelun prosessia. Terapian polttopiste on kaikkia perheenjäseniä koskevien uusien mahdollisuuksien luomisessa ja luottamisessa kaikkien osallistujien panokseen ja luovuuteen. Perheterapiassa asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perhettä, myös vain yksi perheenjäsen.

Vanhempainohjaus

Vanhempainohjaus on tarkoitettu auttamaan vanhempia lapsen ja nuoren kasvatukseen tai käyttäytymiseen sekä vanhempana toimimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Psykoterapeuttinen lähestymistapa vanhemmuuteen ja sen ongelmiin voi auttaa vaikeiden vaiheiden yli ja lisätä ymmärrystä sekä itsensä, lapsensa että lapsen toisen vanhemman suhteen. Vanhempainohjaukseen voidaan hakeutua myös lapsen tai nuoren psykoterapian ajaksi.

  • vanhemmuus
  • perheen vuorovaikutus
  • kriisit
  • väkivalta

Palvelumme

Ota yhteyttä

Tarja Kellosalo
040 186 3080
tarinaterapia@gmail.com
 

Kasarmikatu 7 B 41, 13100 Hämeenlinna

 

Ota yhteyttä